zaterdag 3 december 2011

Vogelexcursie Randmeren


smienten en kolganzensmienten, kleine zwanen en bergeenden


grote zilverreiger
In de stromende regen en met harde wind vertrokken we vanochtend vroeg met 9 personen in drie auto's naar de randmeren. We gokten erop dat de weersvoorspelling uit zou komen: in de middag wegtrekkende regen en
afnemende wind. Gelukkig dat we gegaan zijn; het was namelijk een fantastische excursie, met in de middag droog weer en zelfs af en toe de zon.
We namen 48 soorten vogels waar, waaronder voor velen een niet eerder geziene soort: de krooneend. In het water langs de Knardijk zwom een groep van ongeveer 25 krooneenden tussen de vele kuifeenden en tafeleenden. Helaas was het niet droog en hebben we hiervan geen foto's kunnen maken. De kleine en wilde zwaan ontbraken niet op deze dag, net als het nonnetje, de wintertaling, een paar duizend smienten en de nodige zaagbekken. Vanuit de achterste auto werd onderweg een goed waar te nemen blauwe kiekendief gespot.