woensdag 25 januari 2012

Hoog water in de uiterwaarden

De afgelopen maand stond het water in de grote rivieren behoorlijk hoog. Toen het water weer wat begon te dalen heb ik wat foto's gemaakt langs de Waal. De uiterwaarden werden weer voorzichtig zichtbaar en de vogels zochten de drooggevallen stukken gras op om naar voedsel te zoeken.
Nadat het een paar dagen gevroren had zag het ijs dat zich op de uiterwaarden gevormd had er bijzonder uit, omdat het water dat eronder lag daalde. Het hoogste deel in de Stiftse uiterwaard was droog. Over deze 'dijk' kon je een heel eind komen. Hier vonden we een raat van de hoornaar en een vogelveer waarop de regendruppels waren blijven liggen. Zonnestralen braken boven het water door de wolken heen.

Een ooievaar stond midden in het water. Toen ik het raampje van de auto naar beneden draaide vloog hij weg om even verder weer neer te strijken. Een paar dagen ervoor was de midwintertelling van SOVON. Onze
vogelwerkgroep telde mee. We zagen onder andere vele brandganzen en kolganzen en een paar duizend smienten. De watervogels zaten dicht bij de dijk, omdat het water toen nog hoog stond.

De bloesem is van de prunus subhirtella autumnalis. De foto nam ik op 10 januari; op dit moment bloeit dit boompje in onze tuin nog steeds.
kolganzen en grauwe ganzen

golvend ijs op de uiterwaarden


raat van de hoornaar


brandganzen

een vlucht brandganzen

ooievaar boven ondergelopen uiterwaard


brandganzen

kolganzen

nevel boven het inundatiekanaal

bloesem van de prunus subhirtella autumnalis